Ett digitalt verktyg för värderad riktning

Följsamhet vid hemuppgifter är ett stort problem för psykologer.

Ofta administreras analoga, pappers-baserade uppgifter mellan sessioner. Dessa tappas ofta bort av klienten, eller görs på ett inadekvat sätt, vilket medför att psykologen direkt behöver analysera hur detta påverkar den fortsatta behandlingsplanen. 

Och även om patienten har gjort sin hemuppgift, vet psykologen inte detta förens nästa session. Det tar då ett antal dyrbara minuter att gå igenom hemläxan, och därefter administrativ efter sessionen med att förvara uppgiften säkert, och analysera datan.

Vi tycker att detta borde ändras. 2021 har vi alla teknologiska förutsättningar för en evidensbaserad, digital, användarvänlig och säker lösning för att öka följsamhet mellan sessioner.

Låt oss presentera ett alternativ.

- Säker datalösning

- Enkel administrering

Ge en användarvänlig digital hemuppgift

Zeeds användarvänliga design gör det enkelt för patienter att självmant få i sin värderade riktning. Den digitala lösningen innebär att hemuppgiften förvaras säkert, och ej tappas bort.

Få live-data innan sessionen

I takt med att patienten går i sin värderade riktning, sammanfattas data live i din portal. Det innebär att du håller dig uppdaterad redan innan sessionen. Det håller dig förberedd och sparar tid och energi.

Ta emot fler patienter

När hemuppgiften görs, pappersarbete minskar och du kan utföra din analys av patients progression redan innan besöket, minskar den totala behandlingstiden. Det här innebär att du kan ta emot fler patienter över tid, och växa din verksamhet.