top of page

Så Hanterar du Rädsla För Att Gå Till Tandläkaren

31-05-2024

Tandläkarskräck, eller odontofobi, är en vanlig och ofta förlamande rädsla som drabbar många människor. Denna rädsla kan leda till att individer undviker nödvändig tandvård, vilket i sin tur kan resultera i allvarliga dentala och medicinska problem. Att använda psykologiska strategier för att hantera denna rädsla kan vara avgörande för att bryta denna negativa cykel. En sådan strategi är konceptet "värderad riktning", vilket kan vara ett kraftfullt verktyg för att övervinna tandläkarskräck.

Vad är Värderad Riktning?

Värderad riktning är ett begrepp som kommer från Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det innebär att identifiera och agera i enlighet med sina personliga värderingar, trots de obehag och hinder man kan stöta på. Inom ramen för tandläkarskräck innebär detta att man finner en djupt rotad anledning, en värdering, till varför man vill ta hand om sin tandhälsa, och använder denna värdering som en drivkraft för att övervinna rädslan.

Så Övervinner Du Tandvårdsrädslan

1. Identifiera Dina Värderingar

Börja med att reflektera över varför tandhälsa är viktigt för dig. Kanske handlar det om att kunna le utan att känna sig självkritisk, att undvika smärta och sjukdomar, eller att kunna äta vad du vill utan problem. Att tydligt identifiera dessa värderingar är det första steget i att använda dem som motivation.

2. Sätt Upp Konkreta Mål

​Sätt upp specifika, mätbara och realistiska mål som är kopplade till dina värderingar. Om din värdering till exempel är att ha en frisk mun för att kunna le fritt, kan ett mål vara att boka och genomföra ett tandläkarbesök inom en viss tidsram.

3. Acceptera Dina Känslor

​Istället för att försöka undvika eller kämpa mot din rädsla, öva på att acceptera den som en naturlig reaktion. Erkänn rädslan utan att låta den styra ditt beteende. Detta är en central del av ACT och kan hjälpa dig att fortsätta agera i linje med dina värderingar trots obehag.

4. Ta Små Steg

Börja med mindre, mindre skrämmande uppgifter och arbeta dig gradvis upp till att besöka tandläkaren. Detta kan inkludera att bara besöka tandläkarpraktiken utan att genomgå behandling, eller att prata med tandläkaren om dina rädslor och vad som kan göras för att göra besöket mer bekvämt.

Vill du  att hantera din rädsla? Ladda ner Zeeds idag genom att scanna QR-koden.

Zeeds QR-kod
bottom of page