top of page

Hantera Ångest om Framtiden med Hjälp av Värderad Riktning

31-05-2024

Ångest om framtiden är en vanlig känsla som många människor upplever, särskilt i tider av osäkerhet och förändring. Det är naturligt att känna oro över vad som väntar runt hörnet, men när denna ångest blir överväldigande kan det hindra oss från att leva ett fullvärdigt och meningsfullt liv. En metod som kan vara till stor hjälp för att hantera sådan ångest är att använda sig av konceptet värderad riktning, vilket innebär att man fokuserar på sina personliga värderingar och använder dem som en kompass för att navigera genom livets utmaningar.

Vad är Värderad Riktning?

Värderad riktning är en term som ofta används inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en form av kognitiv beteendeterapi. Det handlar om att identifiera och leva i enlighet med sina djupaste värderingar, de saker som verkligen betyder något för en. Värderingar kan ses som ständiga vägledare som ger oss riktning och mening i livet, till skillnad från mål som är mer specifika och kan uppnås eller inte uppnås.

Genom att ha en klar bild av sina värderingar kan man skapa en känsla av syfte och riktning som hjälper till att navigera genom osäkerhet och ångest.

Steg för att Använda Värderad Riktning för att Hantera Ångest

1. Identifiera Dina Värderingar

Det första steget är att tydligt definiera vad som är viktigast för dig. Detta kan vara relationer, hälsa, karriär, personlig utveckling, kreativitet, eller något annat. Ett bra sätt att börja är att fråga dig själv vad du vill att människor ska säga om dig när du inte är närvarande, eller vad du skulle vilja ha åstadkommit vid livets slut.

2. Utforska Ditt Nuvarande Liv

Reflektera över hur ditt nuvarande liv överensstämmer med dina värderingar. Är dina dagliga handlingar och beslut i linje med vad du värderar mest? Om inte, identifiera de områden där det finns diskrepans.

3. Sätt Värderingsbaserade Mål

Bryt ner dina värderingar i konkreta, handlingsbara mål. Om en av dina värderingar är hälsa, kan ett värderingsbaserat mål vara att motionera regelbundet eller äta hälsosamt. Dessa mål bör vara flexibla och anpassningsbara, så att du kan justera dem när omständigheterna förändras.

4. Agera i Enlighet med Dina Värderingar

Börja ta små steg varje dag som är i linje med dina värderingar. Det kan vara så enkelt som att spendera tid med nära och kära, engagera dig i en hobby, eller ta en paus för att reflektera och meditera. Genom att agera i enlighet med dina värderingar, även när ångest om framtiden uppstår, kan du skapa en känsla av kontroll och syfte.

Vill du bli bättre på att hantera ångest? Ladda ner Zeeds idag genom att scanna QR-koden.

Zeeds QR-kod
bottom of page