top of page

4 lärdomar från Vitalis 2023

Vitalis är den största nordiska konferensen om e-hälsa, och vi fick äran att besöka den för första gången i år. Vi träffade många företag, experter och organisationer av alla slag som arbetar med innovation inom digital sjukvård. I det här inlägget kommer vi att dela med oss av några lärdomar vi tog med oss från årets konferens.

1. European Health Dataspace (EHDS) närmar sig

European Health Dataspace (EHDS) är ett av nio stora EU-datautrymmen och är för närvarande ett lagförslag från EU, som syftar till att förena en EU-omfattande standard för hälso- och sjukvårdsdata, som en koppling mellan olika nationer inom EU. EHDS betonar delning av hälsodata för primär användning mellan gränser genom interoperabla standarder, med ett ökat ägande av data som flyttas till patienterna. EHDS syftar också till att förtydliga och stärka användningen av sekundära hälsodata, för att hjälpa till med industriinnovation genom att formalisera standardiserade processer för att begära denna data.


Även om det ännu inte är lag, förbereder stora hälsovårdsaktörer sig redan för denna förändring inom EU, eftersom det kan få betydande kommersiella effekter. Data kommer att standardiseras ytterligare för att lätt kunna flyttas över gränser, och sekundär hälsodata och dess kommersialisering kommer att locka stort intresse.


2. EHDS står inför stora utmaningar

Men det är tydligt att EHDS fortfarande är långt ifrån att implementeras i verkligheten, och det finns flera utmaningar för dess implementering. Nationer varierar just nu mycket i sin digitaliseringstakt. Detta innebär att det för närvarande är en utmaning att flytta data över gränserna. Och även när data är digital,sker en inkonsekvent användning av internationella standarder mellan nationer, vilket ytterligare komplicerar interoperabiliteten. Sekundär användning av hälsodata och dess affärsmodellimplikationer är också ett stort frågetecken just nu, och nya affärsmodeller för att tjäna pengar på denna data kommer att utvecklas. De juridiska konsekvenserna av denna nya arkitektur och patientens ägande av data är inte helt klarlagda. Experter tror därför att även om genomförandet av lagstiftningen kan ta några år, kommer det att ta ännu längre tid att faktiskt komma igång med det praktiska genomförandet.


3. AI når alla sektorer inom sjukvården

Artificiell intelligens har exploderat i intresse sedan OpenAI släppte ChatGPT, och nya LLM-modeller sprids snabbt genom alla sektorer av ekonomin. Sjukvården är inte annorlunda även om den är mycket reglerad - vilket tydligt sågs i år på Vitalis. Från stora etablerade företag till mindre aktörer, diskuteras AI flitigt och är redan implementerat i flera lösningar. Användningsområdena för neurala nätverk är mycket breda och olika former av statistiskt stöd i beslutsfattande integreras nu både på administrativ och klinisk nivå.

4. Beslutsfattandet kommer att styras via vårdflöden

Platform24, Cambio, Doctrin och Visiba Care är exempel på företag som fokuserar på att automatisera patientresan hela vägen från initialt intag till uttag, genom ett lager av patient- och klinikerinriktade verktyg för att effektivisera vården. Dessa plattformar digitaliserar en stor del av den kliniska resan och utnyttjar data för att göra det. Enade vårdflöden med hjälp av stora uppsättningar data kommer att bli det nya normala för hälso- och sjukvård under de kommande åren, och tjänster kommer antingen att integreras eller byggas för att tillhandahålla dessa plattformar – där EHDS kommer att fungera som den lagstiftande basen för denna typ av sjukvård. Interoperabilitet till dessa plattformar är nyckeln.


Allt som allt handlar det om data de kommande åren. Det är bäst att hänga med i trenden, om man vill konkurrera inom denna industri.6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page