top of page
 • Skribentens bildZeeds

Digitala lösningar i psykoterapi

Uppdaterat: 21 aug. 2023

I våra föregående artiklar, diskuterade vi tillgängligheten till psykologisk behandling i Sverige, användningsområden för digitala verktyg inom psykoterapi och effektiviteten av psykoterapi i allmänhet. Sammantaget menar vi att det finns stora möjligheter att dra nytta av digital teknik för att förbättra resultaten inom psykologisk behandling.
För att summera vårt perspektiv:

 • Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandlingsform för psykologiska sjukdomar.

 • Behandlingskomponenterna i KBT har visat sig översättas väl till olika digitala lösningar(I-KBT).

 • Både traditionell analog psykoterapi och I-KBT visar höga avhoppsmått och låga följsamhetsmått, vilket påverkar kvaliteten på vården.

 • Även efter avslutad behandling är remissionsgraden mycket hög.

 • Efterfrågan på effektiv psykologisk behandling är stor, och enligt det nuvarande förhållandet avseende antalet patienter och till psykologer är det praktiskt taget omöjligt att tillhandahålla vård på traditionella sätt, för att möta efterfrågan.

 • Digitalisering har använts inom KBT på en rad olika sätt och fortsätter att integreras inom olika vårdprocesser, men enbart digitala insatser fungerar i allmänhet inte lika bra som blandade behandlingar.

En förändring inom den traditionella psykoterapeutiska praktiken kan tydligt ses i horisonten, och digitaliseringen är en av dess stora drivkrafter. Men vilka alternativ har framåtblickande psykologer att vända sig till, när det kommer till att utnyttja digital teknik för att förbättra leveransen av vård?

Alternativen

Det finns en del alternativ på marknaden. De kan delas in i olika alternativ.


1. Privatkonsumentappar

Det finns en app för allt nuförtiden, och KBT är inte annorlunda. En KBT-sökning på App Store renderar i en myriad av mindfulness-appar, appar för specifika diagnoser eller specifika terapeutiska moduler. I grova drag kan man särskilja dessa appar huruvida de är regulatoriskt certifierade för att bedriva vård - i så fall har de (i EU) en CE-märkning och kan föreskrivas av en vårdgivare. Annars är de inte det, men psykologer kan fortfarande tipsa om hjälpsamma verktyg.


 • Det är inte ovanligt att en psykolog rekommenderar en app eller två under behandling. Dessa integreras dock nästan aldrig i vårdflödet på något meningsfullt sätt.

 • Detta innebär att patienter ofta måste köpa dessa själva och att psykologen inte har tillgång till patientdatan eller administrationen av applikationen.


2. Journalsystem

Vårdgivare behandlar klinisk data via journalsystem Det här är system som är utvecklade för säkerhet och kan vara ganska klumpiga och ovänliga. De är också helt kliniker-inriktade. Nyligen har moderna journalsystem anpassats för att bredda sin avsedda användning från enkla anteckningar till patientkontakt i olika former.


 • Systemen gör det i allt högre grad möjligt att skicka ut digitala formulär eller chattmeddelanden till patienten när de inte är i session. Bokning och betalningar kan ofta hanteras av dessa system.

 • Användarupplevelsen för patienten är ofta väldigt grundläggande och systemet är sällan skapat för att skapa engagerade material under hela behandlingen på något heltäckande sätt. Det finns för det mesta ingen standardiserad klinisk funktionalitet.

 • Den administrativa introduktionen kan visa sig vara hög för klinikern, som måste lära sig funktionaliteten, som kan vara relativt komplicerad.


3. I-KBT program

Vårdgivare kan också köpa in I-KBT-program. Dessa är till stor del skapade som program, baserade på behandlingsmanualer, där klienten får övningar och läsmaterial på sin webbapplikation att gå igenom i skrivbordsformat. Kliniker kan chatta och se patientens framsteg, men oftast driver patienten terapin självständigt.


 • Traditionellt är systemen texttunga, och kräver en motiverad och engagerad patient. Eftersom läsmaterialet och övningarna är ganska omfattande släpar följsamheten för ren I-KBT efter.

 • Verkliga sessioner eller videosessioner är sällan integrerade i terapiflödet. Detta kan vara en ganska kraftig förändring från FtF-metoden som är vad de flesta patienter förväntar sig av KBT, och även vad psykologer är utbildade i.

 • Användarupplevelsen har förbättrats i senare instansieringar av I-KBT-lösningar men är sällan något som kan konkurrera med andra tekniska lösningar i andra branscher, ur ett UX-perspektiv.

Vissa program tillåter kliniker att skriva sitt eget material och skapa sina egna moduler. Detta kan vara en mödosam process med ganska grundläggande verktyg.


Vad är nästa grej?

Som du ser har digitaliseringen hittat sin väg till psykologisk behandling, men vi presenteras för ganska spridda verktyg att arbeta med än så länge, när det gäller att hjälpa patienter att hålla sig engagerade i sin behandling. Var och en av dessa alternativ har sina egna för- och nackdelar.


Avslutningsvis föreslår vi några punkter för hur ett optimalt engagerande psykoterapeutiskt verktyg bör fungera, genom att använda styrkorna och svagheterna hos varje alternativ:


1. Låg kliniker-admin. Utskick av material till patienten bör kräva minimal tid och onboarding. Vårdpersonal är upptagna nog som det är.


2. Stark patientupplevelse. Patientkohorten är inte den lättaste målgruppen. Verktyg måste förlita sig på moderna UX-principer och vara lätta att förstå och fylla i. De ska dessutom vara givande och engagerande. Att de är evidensbaserade är en självklarhet.


3. Enhetliga vårdvägar. För att verkligen kunna analysera klinisk effektivitet är det viktigt att interventionerna är jämförbara för många patienter. Att chatta eller skapa idiosynkratiska formulär är bekvämt, tillför onödig behandlingstid, samtidigt som det komplicerar den kliniska analysen på gruppnivå. Vårdvägen bör vara transparent och logisk för patient och psykolog, men även replicerbar utan egensproducerat material.Om du vill veta mer om hur Zeeds strävar efter att tillhandahålla en bättre digital lösning för psykoterapi -> begär en gratis demo på www.zeedsapp.com/book-a-demo


Hos Din Psykolog kan man träffa legitimerade psykologer via videosamtal - ett samtal kostar 100 kr och du får tid direkt.

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page