top of page

Insikter Från Fokusgrupper Om Följsamhet Till Hemläxor

Uppdaterat: 19 jan. 2023


Som en del av vår forsknings- och utvecklingsprocess genomförde vi fokusgrupper med både ex-patienter inom kognitiv beteendeterapi och legitimerade psykologer i december 2022, där vi bad dem att reflektera över sina tidigare erfarenheter av läxor i psykoterapi. Tack vare denna djupgående feedback lärde vi oss mycket om både utmaningar och potential för läxor inom psykoterapi. Nedan delar vi våra allmänna slutsatser.Kontext

Patienter och psykologer delades in i separata grupper. Varje pass inleddes med öppna frågor om tidigare erfarenheter av att administrera eller få läxor i psykoterapi. Diskussion bland deltagarna uppmuntrades. Därefter demonstrerades en video om vår lösning och en klickbar prototyp. Efter demonstrationen gav deltagarna feedback på vår lösning i förhållande till tidigare erfarenheter av hemläxor. Grupperna tog totalt cirka 2 timmar vardera.

Tidigare Erfarenhet av Hemläxor inom Psykoterapi

Patientperspektiv på följsamhet till hemläxor

Alla patienter rapporterade att de använde pappers- och pennformat för sina hemuppgifter. Övningarna bestod främst av att föra dagbok över känslor eller beteenden. Patienterna rapporterade både interna och externa faktorer som bidrog till deras följsamhet. I relation till interna faktorer rapporterade patienterna om svårigheter att förstå syftet med hemläxorna – såsom känslor av irrelevans eller oviktighet. Patienterna ansåg också att hemläxorna sällan var belönande att utföra. I relation till yttre faktorer rapporterade patienterna att uppgifterna var betungande att utföra och att de sällan kände att de hade tid eller ork att göra det. Vanligtvis glömde patienterna att slutföra uppgifterna.


“When I fill in those diaries or forms (...) the therapist looks at it and well… so what? What's after that? I want to know. It’s not like, “okay let's continue with the next assignment”, But what about the last one? Why did I do that? And should I keep doing it?”

“(It’s important to) see a progress bar. You need to see that I’ve been here, now I’m here and my final goal is there. You can watch the progress, you can follow it. Seeing that I’m paying so much money for something that helps. Otherwise it seems useless sometimes.”


Patienters förslag på förbättringar

Patienterna nämnde att hemläxor med snävt och konkret fokus, skulle ha varit till hjälp för deras ökade följsamhet. Patienterna skulle även vilja att relevansen av uppgiften både förklaras tydligt innan de lämnar ut uppdraget, samt reflekteras över av terapeuten efteråt. De nämnde även att de skulle ha velat att terapeuter förklarade hur uppdraget relaterade till deras övergripande behandlingsmål. En sådan utvärdering skulle kunna ge patienterna en bättre känsla av deras behandlingsframsteg och sätta de olika uppgifterna i ett sammanhang, vilket ytterligare skulle öka deras motivation i framtiden.


Psykologperspektiv på följsamhet till hemläxor

Intressant nog var huvudpunkterna i vår psykologfokusgrupp i linje med patientperspektivet. Psykologer angav den exklusiva användningen av uppgifter i pappersform och svårigheter med att patienter inte höll sig till sina uppgifter.Bristande följsamhet var ofta relaterad till att patienter inte kände att de hade tillräckligt med tid eller energi för att slutföra sina uppgifter. Andra orsaker till att de inte utförde sina hemläxor inkluderade borttappande av formulär, att inte förstå syftet med hemläxorna eller att inte förstå hur man praktiskt utför dem. En betydande del av tiden ägnades både åt att diskutera hemläxorna i sessioner, och att dokumentera aktiviteterna efter sessionerna.


“They just said that they didn't have time, they had to do this and this and this instead of doing the homework, they just lost the papers, they got so many papers, documents, they had no idea where they put the homework. They had different therapies during the week and they just got confused, because they didn't take any notes. I think they were a bit overwhelmed as well.”


Psykologer förslag på förbättringar

Also aligned to the patient perspectives, putting more emphasis on the rationale of the assignment was mentioned as one potential improvement. Digital tools were also mentioned as being helpful for younger audiences.


Tankar om Zeeds

Patients Återkoppling

Patienterna rapporterade att de gillade applikationens färgglada design. Tillväxten av träd som indikatorer för framsteg mottogs positivt. Dessutom kommenterade patienterna att applikationens struktur var till hjälp, med tydliga delsteg för aktiviteter i applikationen. Aviseringspåminnelser sågs också som användbara. Sammantaget föredrog patienterna överlag applikationen framför sina tidigare läxerfarenheter. De gav också förslag på förbättringar. Två konkreta förslag på funktioner i applikationen var ett utrymme för enkla reflektioner som inte är direkt relaterade till den aktuella uppgiften, samt alternativ för ljudinspelning för att ytterligare minska friktionen vid datainmätning.


“I thought it’s cool that for people with anxiety and depression they really lack structure and foundation in their life. When you give them something like that, it can help them get back to being more stable. Especially when you structure everything like that. It’s a lot easier to stick to it.”


Psykologers återkoppling

Även psykologerna tyckte om utformningen av applikationen. Applikationens struktur ansågs också vara till hjälp för patienterna, med enkla uppmaningar att registrera aktiviteter på ett ordnat sätt. De kommenterade även att färgschemat ansågs upplyftande och positivt, vilket ansågs användbart för patienterna. Dessutom kommenterade de över detaljnivån i patientdatan, som mycket mer informativt än vad som normalt fångas i ett pappersformulär, vilket gör verktyget administrativt praktiskt. Detta ansågs vara särskilt intressant för yngre populationer, på grund av applikationens färgstarka specificerade karaktär. I relation till dokumentation framhöll psykologer att systemet skulle kunna minska den tid som behövs för att diskutera aktiviteter under sessionen samt att dokumentera dessa därefter, på grund av den datanivå som redan finns lagrad i webbportalen före sessionerna, samt möjligheten att minska mängden anteckningar som behövs under sessioner. De gav även förslag på förbättringar - så som ökad flexibilitet för verktygets administration. Innehållet i uppdraget behöver kunna anpassas för patientens profil och det ska enkelt kunna integreras i andra terapeutiska moduler.


“As a therapist if you don’t have someone to help you to type, and you're not as skilled to type with light speed (during the sessions) then you really have to concentrate: what was in the homework, what did the person say. Just the most important things. And then first you have to find this out, then type it in and Then put it in the system. I think it (Zeeds) can help you to keep eye contact. And then you are there for the patient. And then, afterwards when you do the documentation you can just open the portal, see what the person wrote and compare with your notes. This could help to make a more precise documentation of the homework.”


Sammanfattning

Både patienter och psykologer gav liknande perspektiv på sin erfarenhet av hemläxor inom psykoterapi. I relation till vår lösning, verkade den vara positivt mottagen i jämförelse med deras tidigare perspektiv.


Är du en klinisk psykolog som skulle vilja se mer av vår lösning? Tveka inte att boka en demonstration!


18 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page