top of page

INTEGRITETSPOLICY

1. ZEEDS SKYDDAR DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Zeeds App AB, corp. reg. no. 559250-9359, Stationsgatan 23, 753 40, Uppsala, (”Företaget” eller ”Zeeds”) respekterar din integritet och åtar sig att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och integritet avseende dina personuppgifter. Bolaget har också åtagit sig att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Denna integritetspolicy beskriver hur Zeeds behandlar dina personuppgifter i din roll som kund till Zeeds eller i din roll som representant för ett företag som är kund, leverantör eller partner till Zeeds, eller en potentiell kund, leverantör eller partner till Zeeds. Dessutom beskriver denna integritetspolicy hur Zeeds behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats www.zeedsapp.com, och när du ansöker om anställning hos oss. Om du har några frågor angående företagets integritetsskydd, tveka inte att kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@zeedsapp.com.

2. STYRNING

Zeeds är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar därför för att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.

3. Vilka personuppgifter behandlar företaget?

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt hänför sig till en fysisk, levande person. Följaktligen är personuppgifter information om dig och din person, t.ex. namn, kontaktuppgifter, bilder på dig och IP-adress. Med behandling avses varje operation som utförs på personuppgifter, såsom insamling, lagring, användning, anpassning eller utlämnande.

Kunder (användare av Zeeds applikation och tjänster)

Zeeds samlar in och lagrar följande information om dig som Zeeds behöver för att kunna kontakta dig och för att fullgöra sina åtaganden gentemot dig som kund.

 • ​Personlig information och kontaktinformation, såsom namn, födelsedatum och e-postadress.

 • Information om hälsodata. Detta inkluderar detaljerad information om ditt mående, värderingar och beteenden som samlas in via din användning av applikationen, inklusive när du svarar på självreflekterande frågor.

 • Din aktivitet i applikationen inklusive din användare och framsteg i appen i applikationen.

 • När du använder vår tjänst samlar vi in data och information (genom tredjepartsprodukter) på din telefon som kallas "loggdata". Denna loggdata inkluderar teknisk information såsom din enhets IP-adress, enhetsnamn, operativsystemversion, konfigurationen av appen när du använder vår tjänst, tid och datum för din användning av tjänsten.

 • Information från eventuella kundundersökningar och kundutvärderingar.

 • Kundavtal.

 • Betalnings- och köphistorik.

 • Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT mm.

 • Information om reklamationer och garantiärenden.

 • Information som du lämnar till Zeeds, till exempel via e-post, när du är aktiv på Zeeds sociala medier eller via andra kommunikationskanaler.

Dina personuppgifter samlas in när du skapar ett konto hos Zeeds, använder och laddar upp information till Zeeds applikation och ger oss din kundupplevelse när du deltar i kundundersökningar och utvärderingar, eller när du är i kontakt med Zeeds via tillgängliga kommunikationskanaler, inklusive e-post.

Företagsrepresentanter för t.ex. kunder, leverantörer och partners

Zeeds samlar in och lagrar följande information om dig som Zeeds behöver för att kunna kontakta dig i din roll som representant för ett företag eller en organisation.

 • Personuppgifter och kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

 • Leverantörs- och/eller samarbetsavtal.

 • Betalnings- och köphistorik.

 • Information om reklamationer och garantiärenden.

 • Information som du lämnar till Zeeds, till exempel via e-post, när du är aktiv på Zeeds sociala medier eller via andra kommunikationskanaler.

Dina personuppgifter samlas vanligtvis in från det företag eller den organisation som du representerar, men även, i förekommande fall, direkt från dig, via e-postkorrespondens eller genom annan kommunikation i samband med ditt närvaro vid företagsevenemang eller möten och när du är aktiv på våra sociala medier. Zeeds kan också erhålla personuppgifter om dig från andra partners till Zeeds. Zeeds använder även externa informationstjänster för att komplettera befintlig data med t.ex. din position och kontaktinformation

Potentiella kunder och företagsrepresentanter för potentiella kunder, leverantörer eller partners

Zeeds samlar in och lagrar följande information om dig i din roll som potentiell kund till Zeeds eller i din roll som representant för ett företag som är en potentiell kund, leverantör eller partner till Zeeds.

 • Personuppgifter och kontaktuppgifter, såsom namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

 • Information som du lämnar till Zeeds, till exempel via e-post, när du är aktiv på Zeeds sociala medier eller via andra kommunikationskanaler.

Besökare på Zeeds hemsida

I samband med besök på Zeeds webbplats samlar Zeeds in följande information om dig som Zeeds behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår webbplats.

 • Tekniska data, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unikt enhets-ID, nätverks- och enhetsprestanda, webbläsare, språk och identifieringsinställningar, geografisk plats, operativsystem, annan information från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

 

Rekrytering (jobbsökande på Zeeds)

Zeeds samlar in och lagrar följande information om dig som företaget behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Zeeds.

 • Personuppgifter och kontaktuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, mailadress, titel, befattning och arbetsgivare.

 • Information i personligt brev och CV.

 • I förekommande fall, din bild.

 • Övrig information som du lämnar till Företaget i samband med rekrytering.

 • Information som du lämnar till Zeeds, till exempel via e-post, när du är aktiv på Zeeds sociala medier eller via andra kommunikationskanaler.

Dina personuppgifter kan lämnas till Företaget direkt från dig eller från ett bemanningsföretag, rekryteringsföretag eller hyrföretag genom vilket du söker arbete. 

4. ZEEDS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

De ändamål för vilka vi avser att behandla dina personuppgifter och den rättsliga grunden för respektive behandlingsverksamhet anges nedan. 

Kunder (användare av Zeeds applikation och tjänster)

Syfte - Att kunna tillhandahålla tjänster och Zeeds applikation till sina kunder (användare) och att hantera kontot för en sådan kund hos Zeeds. Dessutom för att hjälpa kunder att skapa hälsosamma beteenden genom en självreflekterande process när de använder Zeeds applikation.

Rättslig grund - Du har samtyckt till behandlingen av dina uppgifter (gäller endast personliga hälsouppgifter, som inkluderar detaljerad information om ditt humör, värderingar och beteenden som samlas in via din användning av applikationen, inklusive när du svarar på självreflekterande frågor) . Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtalet med kunden. Till exempel används dina personuppgifter för att bekräfta din identitet när du loggar in på Zeeds applikation, betalningsinformation för att implementera och hantera dina betalningar till Zeeds och teknisk data för att säkerställa att applikationen och Zeeds tjänster presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.

 

Syfte - Att uppfylla lagkrav, t.ex. säkerhetskrav och redovisningskrav.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Zeeds juridiska skyldigheter.

 

Syfte - Att ta emot betalningar från kunder i samband med köp av Zeeds applikation och tjänster.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtalet med kunden.

 

Syfte - Att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Zeeds varumärke och Zeeds applikation och tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial).

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att marknadsföra sitt varumärke, applikation och tjänster till dig som kund (berättigat intresse).

 

Syfte - Att genomföra undersökningar angående Zeeds applikation och tjänster och kunders köp och användarupplevelse.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, applikation, tjänster och marknadsföring (berättigat intresse). 

Syfte - Att säkerställa betalning och analysera köphistorik för att kunna erbjuda kunderna rätt produkter, tjänster och marknadsföring.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtalet med kunden. Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att erbjuda sina kunder relevant marknadsföring med hänsyn till kundernas tidigare köp (berättigat intresse).

 

Syfte - Att kunna bemöta och kompensera kunder i samband med reklamationer och garantiärenden.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för fullgörandet av avtalet med kunden.

 

Företagsrepresentanter för t.ex. kunder, leverantörer och partners

Syfte - Att kunna hålla kontakt med en representant för leverantören eller partnern (t.ex. i samband med leverans av Zeeds applikation och tjänster).

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för att Zeeds berättigade intresse ska hålla kontakt med dig för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet med sin kund, leverantör eller partner, det vill säga företaget som du representerar (berättigat intresse).

 

Syfte - Att uppfylla lagkrav, t.ex. säkerhetskrav och redovisningskrav.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Zeeds juridiska skyldigheter.

 

Syfte - Att ta emot betalningar från kunder, leverantörer eller partners i samband med köp av Zeeds tjänster.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för att Zeeds berättigade intresse ska hålla kontakt med dig för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet med sin kund, leverantör eller partner, det vill säga företaget som du representerar (berättigat intresse).

 

Syfte - Att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Zeeds varumärkesapplikation och tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial).

Rättslig grund – Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att marknadsföra sitt varumärke, applikation och tjänster till företaget som du representerar (berättigat intresse).

 

Syfte - Att genomföra undersökningar angående Zeeds applikation och tjänster och kunders köp och användarupplevelse.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att utvärdera, utveckla och förbättra dess varumärke, applikation, tjänster och marknadsföring till företaget som du representerar (berättigat intresse).

 

Syfte - Att säkerställa betalning och analysera köphistorik för att kunna erbjuda kunderna rätt produkter, tjänster och marknadsföring.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att hålla kontakt med dig för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet med sin kund eller partner, det vill säga företaget som du företräder (berättigat intresse). Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att erbjuda sina kunder relevant marknadsföring med hänsyn till kundernas, det vill säga företaget som du representerar, tidigare köp (berättigat intresse).

 

Syfte - Att kunna bemöta och kompensera kunder i samband med reklamationer och garantiärenden.

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att hålla kontakt med dig för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet med sin kund eller partner, det vill säga företaget som du företräder (berättigat intresse).

 

Potentiella framtida kunder, leverantörer eller partners (inklusive företagsrepresentanter)

Syfte - Att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Zeeds varumärke, applikation och tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial).

Rättslig grund - Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att marknadsföra sitt varumärke, applikation och tjänster till dig eller till det företag som du representerar (berättigat intresse).

Besökare på Zeeds hemsida

Syfte - Att säkerställa driften av Zeeds webbplats och applikation. För att kunna utveckla Zeeds hemsida och för att bättre anpassa hemsidan utifrån hur den används.

Rättslig grund – Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin webbplats och för att attrahera fler kunder, leverantörer och partners och för att öka antalet återkommande kunder, leverantörer och partners (legitimt intresse).

 

Rekrytering (jobbsökande på Zeeds)

Syfte - Att i samband med rekrytering kunna ta ställning till vem som är bäst lämpad för en tjänst hos Zeeds samt säkerställa att den aktuella personen har nödvändig kompetens.

Rättslig grund – Behandlingen är nödvändig för Zeeds berättigade intresse att rekrytera rätt anställda och säkerställa att skickliga personer arbetar för Zeeds (berättigat intresse).

 5. Hur länge lagrar företaget dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att uppfylla de syften för vilka uppgifterna samlades in i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

 

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att följa gällande bokföringslagstiftning, att lagras i sju år, räknat från utgången av det kalenderår under vilket räkenskapsåret, som informationen avsåg, avslutades.

 

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under sådan tid som Bolaget anser att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Bolaget får kännedom om att informationen inte längre är tillräcklig eller relevant för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonen.

 

För mer information om hur länge Zeeds lagrar specifika personupppgifter, vänligen kontakta Zeeds. Kontaktinformation finns under avsnittet "Kontakt" nedan.

6. Vem delar företaget sin data med?

Företaget lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att uppfylla Zeeds skyldigheter gentemot dig, kunder, leverantörer och partners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i marknadsföringssyfte. Situationer när dina personuppgifter kan lämnas ut till tredje part listas nedan.

Tredje part - Leverantörer av molnlösningar

Orsak till utlämnande av tredje part - Personuppgifter kan komma att överföras till leverantörer av molnlösningar. Zeeds lagrar viss information i molnlösningar

Tredje part - Leverantörer och partners

Skäl till tredje part avslöjande - Zeeds kan komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer och/eller partners, om leverantörerna och/eller partners behöver dina personuppgifter för att fullgöra sina åtaganden gentemot Zeeds.

Tredje part - Myndigheter

Skäl för utlämnande av tredje part - Personuppgifter kan komma att lämnas ut till myndigheter när det är nödvändigt för att uppfylla Bolagets rättsliga skyldigheter, såsom Skatteverket och Bolagsverket. 

Tredje part - Försäljning

Skäl till tredje parts avslöjande - Om företaget har för avsikt att överföra hela eller delar av sin verksamhet kan personuppgifter lämnas ut till en potentiell köpare.

7. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Zeeds kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer Zeeds att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter att skyddas och även vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en laglig överföring av personuppgifterna till länder utanför EU/ EES.

 • Zeeds använder tjänster från IT-leverantörer, varvid dina personuppgifter kan överföras till USA. Personuppgifter som Zeeds samlar in om dig genom din användning av Zeeds applikation, webbplats och tjänster kan överföras till Google i USA, genom flera Google-verktyg som Google Analytics, Google Ads, Gmail och Google Drive.

 • Wix är en webbplatsbyggare baserad i Israel. Personuppgifter som Zeeds samlar in om dig när du besöker Zeeds webbplats kan lagras i Wix datacenter i USA.

 • Firebase är en molnlösningsleverantör baserad i USA, som lagrar en del av Zeeds data. Zeeds använder också Amason webbservrar för att lagra data. Personuppgifter kan överföras till USA genom Zeeds användning av Hubspots marknadsföringsprogram.. 

 • En del data kommer också att behandlas av adminportalen Netlify, som är baserad i USA. 

 • Upwork är en marknadsplats, baserad i USA, som används av Zeeds i frågor som rör jobbansökningar. 

Zeeds har säkerställt att dina rättigheter garanteras i samband med överföringar till USA genom relevant IT-leverantörs efterlevnad av Standard Contractual Clauses (SCC), och vid behov beroende på varje överföring av personuppgifter, andra organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

8. Sociala medier

När det gäller personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Google och LinkedIn, hänvisar vi användare till den policy som tillhandahålls av respektive tjänsteleverantör för information om hur varje tjänsteleverantör behandlar personuppgifter. Enligt Zeeds uppfattning är syftet med behandlingen att företrädare för befintliga och potentiella kunder och samarbetspartners till Bolaget ska kunna interagera och upprätthålla kontakt med Bolaget via sociala medier, i syfte att bidra till goda relationer med kunder och partners och att göra Zeeds kundtjänst och produkt allmänt tillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för syftet med Zeeds berättigade intresse att marknadsföra sitt varumärke, applikation och tjänster till befintliga och potentiella kunder, leverantörer och partners (berättigat intresse).

9. Dina rättigheter

Som personuppgiftsansvarig är Zeeds ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Zeeds kommer, på din begäran eller på eget initiativ, att korrigera, radera eller komplettera all information som befinns vara felaktig, ofullständig eller vilseledande. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (t.ex. om sådan radering krävs enligt tillämplig lag), begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och invända mot behandlingen, i enlighet med gällande personuppgifter. lagstiftning (t.ex. om du bestrider riktigheten av personuppgifterna eller om behandlingen är olaglig men du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär begränsning av användningen av dem istället).

 

Zeeds kommer att meddela varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut i enlighet med punkt 6 ovan om eventuella rättelser eller raderingar av personuppgifter samt om begränsning av behandling av uppgifter enligt denna punkt 9.

Under vissa förutsättningar har du rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Zeeds ska behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling. När Zeeds har mottagit din invändning kommer Zeeds att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana marknadsföringsändamål.

Du har rätt att genom en skriftlig och undertecknad ansökan kostnadsfritt få ett registerutdrag från Zeeds om vilka personuppgifter som lagras om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har eller ska överföras. Du har också rätt att få information om den planerade perioden under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller de kriterier som används för att fastställa denna period. Du har också rätt att få information om dina övriga rättigheter enligt denna paragraf 9.

Vi ser fram emot att höra från dig om du har några klagomål angående Zeeds behandling av dina personuppgifter, för att korrigera vår behandling vid behov. Du har även rätt att lämna in klagomål angående Zeeds behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

10. Barns integritet

Zeeds applikation och tjänster vänder sig inte till någon under 16 år. Om vi upptäcker att ett barn under 16 år har försett oss med personlig information raderar vi omedelbart sådan information. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder

 

11. Säkerhet för personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du ger oss dina personuppgifter. Därför har Zeeds implementerat de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och förstörelse. Zeeds kommer inte att avslöja dina personuppgifter, annat än vad som uttryckligen anges i denna integritetspolicy.

12. Cookies

Zeeds använder cookiesliknande tekniker för att tillhandahålla vissa funktioner på Zeeds webbplats och applikation, för att förbättra webbplatsen och applikationen och för att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil som innehåller krypterade inloggningsuppgifter. Zeeds använder cookies i enlighet med webbtjänstleverantörens Cookie Policy

13. Ändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. I händelse av ändringar i denna integritetspolicy kommer Zeeds att publicera den ändrade integritetspolicyn på zeedsapp.com med information om när ändringarna kommer att träda i kraft och kommer även att meddela kunder, leverantörer och partners på lämpligt sätt.

​14. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Zeeds om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning..

Företagets kontaktinformation:

Zeeds App AB

Corporate registration number: org.nr 559250-9359 

Postal address: Stationsgatan 23, 753 40 Uppsala

Email address: info@zeedsapp.com

bottom of page