top of page

Hur du håller din patient motiverad att utföra uppgifter inom KBT

Uppdaterad den 27 februari 2023

Syftet med läxor i kognitiv beteendeterapi (KBT) är att patienter ska få möjlighet att öva på färdigheter som presenteras i terapirummet, och är en viktig del av den terapeutiska processen. Forskning visar att följsamhet till uppgifter är associerat med bättre utfall . Trots detta upplever många patienter svårigheter att utföra sina uppgifter. Här är några enkla steg du kan vidta för att hålla din patient motiverad att utföra sina uppgifter.

Vad är hemläxor i KBT?

En hemuppgift i KBT kan beskrivas som en specifik terapeutisk aktivitet som diskuteras i en session, och är tilldelad att utföras och dokumenteras av patienten inför nästa session. Inom ramen för denna definition kan psykologer arbeta på olika sätt med att utforma uppgifter. Uppgiften kan vara relativt standardiserad som en del av ett behandlingsprotokoll. Uppgifter kan även skapas som muntliga överenskommelser. Den breda definitionen av vad läxor kan vara, gör dem flexibla och anpassningsbara. Men det kan också göra det svårt för både patient och psykolog att skapa återkommande bra uppgifter att utföra.

Hur man skapar bra hemuppgifter i KBT

1. Anta ett experimentellt förhållningssätt

Patienter kan ibland ha låg tilltro till sin egen förmåga att förändra sitt beteendemönster. Det är trots allt därför de har sökt hjälp. För att säkerställa att patienten upplever andra beteendemönster är det viktigt att uppgifter alltid bidrar till lärande – oavsett om de har utförts eller inte. När uppgifterna förklaras kan man därför formulera dessa med fokus på att lära sig något nytt, och att testa något att utföra. Detta gör det då lättare att följa upp med feedback. Om uppgiften av någon anledning inte genomfördes, så kan man utforska vad man lärt sig av det, vilket bidrar till den terapeutiska processen och patientens förståelse för sina egna problem.

2. Formulera uppgifter med SMART-metoden

När du ger en patient en uppgift kan du använda SMART-metoden för att förklara den. En SMART uppgift är:

  • Specifik. Den beskriver en konkret handling.​

  • Mätbar. Det är möjligt att verifiera om uppgiften har slutförts.

  • Uppnåelig. Uppgiften ska ses som möjlig att utföra.

  • Relevant. Uppgiften är förknippad med patientens problem.

  • Tidsbunden. Uppgiften har ett slut vid ett visst kriterium.

3. Skapa uppgifter som bidrar till en känsla av behärskning

I början av terapin är det troligt att patienten har låg tilltro till att ändra sitt beteendemönster. Därför kan det vara lägligt att ge patienterna uppgifter som de har stor sannolikhet att lyckas med, samtidigt som de förknippas med patientens problem. Tidig framgång med en uppgift kan bidra till en känsla av behärskning, vilket kan hålla patienten engagerad i att utföra allt svårare uppgifter senare i terapiförloppet. Det ger också ett utmärkt tillfälle att ge patienten positiv feedback på beteenden under den tidiga fasen av förändringsprocessen.

Vill du ha hjälp med att skapa engagerande data för patienter? Boka en demonstration av vårt verktyg Zeeds, så kan vi visa dig hur vi kan hjälpa dig.

Vi kan hjälpa dig att genomföra en enkel och effektiv behandling. Klicka här för att boka en gratis demo!

bottom of page