top of page

Hantera Spelberoende Genom Värderad Riktning

31-05-2024

Spelberoende, en påträngande och destruktiv sjukdom, kan allvarligt påverka ens ekonomiska stabilitet, relationer och allmänna välbefinnande. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) erbjuder ett kraftfullt tillvägagångssätt för att hantera detta beroende genom att betona acceptans, mindfulness och värderingsbaseras handling. Så kan du använda värderad riktning från ACT för att effektivt hantera spelberoende.

ACT och Värderad Riktning

ACT är en form av kognitiv beteendeterapi som fokuserar på att acceptera oönskade tankar och känslor istället för att försöka eliminera dem, engagera sig i handlingar som är i linje med personliga värderingar och öka individens psykologiska flexibilitet. Centralt i ACT är begreppet "värderad riktning," vilket innebär att identifiera och sträva efter det som verkligen betyder något för en i livet.

Steg för att Använda Värderad Riktning för att Hantera Spelberoende

1. Klargör Dina Värderingar
  • Reflektera över Vad som Är Viktigt: Ta dig tid att identifiera vad som verkligen är viktigt för dig. Detta kan inkludera dina relationer, din hälsa, dina karriärmål eller personlig utveckling.

  • Värderingsuttalanden: Skriv tydliga värderingsuttalanden, såsom ”Jag värdesätter att vara en stödjande partner” eller ”Jag värdesätter min ekonomiska stabilitet.”

2. Acceptans och Mindfulness
  • Acceptera Tankar och Känslor: Notera impulser och begär att spela utan att försöka undertrycka dem. Förstå att dessa känslor är naturliga men inte behöver diktera dina handlingar.

  • Mindfulness-övningar: Engagera dig i mindfulness-övningar som medveten andning eller meditation för att hålla dig närvarande och observera dina tankar utan att döma dem.

3. Värderad Riktning
  • Sätt Mål i Linje med Värderingar: Baserat på dina identifierade värderingar, sätt specifika, och konkreta mål. Till exempel, om du värdesätter hälsa, engagera dig i regelbunden motion eller laga näringsrika måltider.

  • Handlingsplaner för Högrisk-Situationer: Utveckla planer för hur du ska hantera situationer där du kan bli frestad att spela. Detta kan inkludera att ringa en stödjande vän eller engagera dig i en annan värderad aktivitet.

4. Bygg en Stödjande Miljö
  • Anslut till Stödnätverk: Vänd dig till vänner, familj eller stödgrupper som respekterar ditt engagemang för förändring och kan erbjuda uppmuntran och stöd.

  • Begränsa Tillgången till Spel: Använd praktiska åtgärder som självuteslutning från kasinon eller blockering av spelsajter för att minska frestelsen att spela.

Vill du bli bättre på att hantera ditt spelande? Ladda ner Zeeds idag genom att scanna QR-koden.

Zeeds QR-kod
bottom of page